شرایط خدمات

 1. سفارش و دادن اطلاعات به منزله شروع قرارداد می باشد
 2. قبل از شروع کار و جهت اخذ قیمت لطفا درخواست صدور پیش فاکتور کنید.
 3. لطفا زمانی که طرح را نیاز دارید ذکر کنید ولی در نظر داشته باشید سفارشات فوری شامل هزینه بیشتر خواهند شد و در نهایت زمان بندی تحویل به عهده طراح خواهد بود.
 4. قیمت های (( چاپ )) پیش فاکتور شده ، فقط دارای 24 ساعت اعتبار هستند و ممکن است در هنگام پرداخت نهایی تغییر کنند.
 5. پس از ارائه اطلاعات اولیه و  شروع طراحی ، انصراف از طراحی ممکن نیست و در صورت انصراف تمامی مبالغ پیش فاکتور ا باید پرداخت شود.
 6. با توجه به سفارشی بودن طراحی شما تمام هزینه در ابتدا  اخذ خواهد شد.
 7. در صورت تغییر در ماهیت سفارش بعد از شروع کار،  سفارش دهنده ملزم به پرداخت سفارش موجود  به صورت کامل خواهد بود.
 8. تمامی کسورات قانونی به عهده کارفرماست. با توجه به آنلاین بودن کسب وکار ، فاکتور فقط به صورت آنلاین ارائه خواهد شد و از ارائه فاکتور رسمی و کاغذی معذوریم.
 9. روشهای پرداخت به صورت کارت به کارت یا پرداخت آنلاین خواهد بود.
 10. قبل از تحویل فایل نهایی ، یا ارسال خروجی ، تا 3 مرحله ویرایش و ادیت رایگان خواهد بود.
 11. لطفا تمامی ویرایش ها را در قالب یک پیام یا ایمیل ارسال کنید. هر پیام ویرایشی یک مرحله محاسبه میشود.
 12. پس از تایید کار و ارسال خروجی ، ایجاد هرگونه تغییرات شامل 25% هزینه کل خواهد بود.
 13. در صورتی که بیش از یک طرح برای انتخاب برای شما ارسال شود، شما تنها مالک طرحی هستید که انتخاب میکنید و سایر طرح های تایید نشده ممکن است برای پروژه های دیگر استفاده شود.
 14. غلط گیری، چک کردن جداول و تمام مشخصات موجود در طرح به عهده مشتری می باشد.
 15. غلط گیری را در تمام مراحل حتی موقع تحویل فایل پس از ادیت برای کل کار انجام دهید.
 16. هنگام چاپ یا خروجی از چاپخانه بخواهید فایل را برایتان بفرستند تا تایید کنید. امکان تغییر فایلها وجود دارد. 
 17.  پس از تحویل فایل یا چاپ هرگونه مسئولیت اشتباهات به عهده کارفرما خواهد بود.
 18. مبلغ اعلام شده برای تحویل فایل های نهایی خروجی قابل استفاده و چاپ است و تحویل فایل لایه باز شامل 100% هزینه بیشتر خواهد شد.
 19. درصورت تحویل فایل لایه باز تمامی مالکیت و مسئولیت  فایل یه شما منتقل می شود و طراح تعهدی در قبال نگهداری از فایل شما نخواهد داشت.
 20. تنها در صورت پرداخت برای فایل لایه باز میتوانید مالکیت کامل فایل را داشته باشید و از آن برای پروژه های دیگر استفاده کنید.
 21. در صورت درخواست شما لینک فایل ها روی کلاود قابل ارسال است و در صورتی که فایل را به هر نحوی گم کردید از لینک تا 3 ماه قابل دسترسی است. درصورت ارسال فایل از طرق دیگر لطفا از فایل بک آپ تهیه کنید. مسئولیت نگهداری فایل ها تا یک ماه به عهده ما می باشد.
 22. هزینه دریافتی طراح از سفارش دهنده برای زمان صرف شده  ارائه پیشنهادات طراحی است و عدم تایید و استفاده از طرح از سوی سفارش دهنده به معنی عدم التزام به پرداخت نیست.
 23. شرایط سرویس ممکن است بدون اطلاع تغییر کنند و تنها همین نسخه آنلاین معیار خواهد بود.